Randbarkad Gärdesgård Vendelsö

Detta är en randbarkad Gärdesgård som finns att beskåda i Vendelsö. I väldigt kuperad terräng. Väldigt mycket borrning på detta jobb. Men vart otroligt bra i slutändan.  

IMG_0220.JPG

Baksidan

IMG_0222.JPG

En bild från baksidan av huset. 

IMG_0223.JPG

Väldigt kuperad terräng på detta jobb

IMG_0224.JPG

Framsidan

Framsidan

Framsidan