Grindar och stolpar

Den grindmodell vi har gör vi i gran, helt för hand. Din grind blir alltså unik i sitt utseende och du har möjlighet att anpassa den precis efter dina mått.